startpagina. visie. curriculum. schilderijen. glasramen. meditatie. Cursussen. programma. contact. links. Alain BraekeveltCursussenaanbod, deze zijn ook verkrijgbaar als
Thuisworkshop  (tekstbron: Light Body Institute Brugge)
Je Lichtlichaam Ontwaken


De Light Body cursus is een intensieve ontdekkingstocht door je eigen wezen. Door het leren activeren van –en omgaan met – de subtiele energiecentra in en rond je lichaam, maak je op een nieuwe wijze kennis met jezelf en je omgeving.  

De cursus "Awakening Your Light Body" werd in Amerika ontwikkeld door Duane Packer en Sanaya Roman. Dit onder impuls van hun gidsen Daben en Orin.


De volledige "Je Licht Lichaam Ontwaken" cursus bestaat uit 6 volumes van elk 3 lessen en loopt over 7 maanden.


Volume 1: Je basis van kracht opbouwen

Hier maak je kennis met de eerste drie energiecentra. Je leert omgaan met verschillende deelpersonen van jezelf, en met je innerlijke kind. Je wordt geleid naar emotioneel ontspannen.


Volume 2: Je hartcentrum openen

In deze  reeks wordt vooral aandacht besteed aan het hartcentrum, het ervaren van liefde, van vergeving. Je leert wat neutraliteit betekent, en vanuit die neutraliteit leer je de principes van zelfhealing en healing bij anderen.


Volume 3: Je hogere energiecentra openen

Hierin maak je contact met de drie hogere energiecentra, en met je cocon. Deze helpen je om je te openen voor inzichten en creativiteit. Je leert spelen met je gedachten, en Orin begeleidt je om indrukken van vorige levens te ervaren.


Volume 4: Je energielichamen op elkaar afstemmen

In deze reeks leer je hogere energieën waarnemen door jou energiecentra op elkaar af te stemmen. Je leert je heropladen bij je kern, en je kanaal met je hogere zelf te openen. Je ontdekt hoe situaties en thema’s jou energie veld kunnen beïnvloeden.

Volume 5:  Je Light Body ontwaken

Na de energiecentra komen we nu bij twee light body centra.  Je leert werken met je ziel. Orin leidt je naar de ziel van de aarde. Je zuivert je aura en vult deze met licht. Je maakt zielscontact met anderen en leert licht transmitten.


Volume 6:  Stralend worden

Het  derde Light Body centrum geeft je een gevoel van eenheid. Je wordt een bron van licht, want je maakt contact met de natuur van het universum, het Absolute. Vanuit dat hogere licht neemt je vaardigheid om je persoonlijkheid te veranderen enorm toe.


Je kan na elk volume stoppen, en bij een volgende cursus opnieuw aanpikken waar je gestopt bent.
Vervolgreeksen “Je lichtlichaam Ontwaken”


Frequenties invullen 1: Frequenties van Visie


Vereiste kennis: Je Lichtlichaam ontwaken

DaBen leert je de frequenties van visie om meer dingen als energie te zien, om je vermogen tot observeren en ervaren van de vibrerende energie- en lichtlichaamscentra te vergroten, om die zaken en acties te kiezen die het meest stroom met zich meebrengen en je het hoogst brengen, om gedetailleerde inzichten te ontvangen, om energiepatronen van kristallen, planten en bomen te zien. Orin leert je continu in een hogere stroom te blijven en sneller uit lagere patronen te stappen.

Uitstraling: De frequenties invullen

Na het ontwaken van je lichtlichaam ben je stralender geworden. Je bent naar een hoger niveau van licht geëvolueerd en je capaciteit om licht op te nemen en uit te stralen is groter geworden. Je beleeft je spirituele groei nu intenser, directer en gerichter. In de reeks De frequenties invullen leer je meer over het verder verhogen van je uitstraling, hoe hiermee om te gaan, wat hiermee te doen en hoe je groeiende licht aan te wenden om je leven te veranderen, spiritueel te groeien en een hogerrequenties (trillingen) van licht aan je eigen licht.Frequenties invullen 2: De frequenties van precisie               

Vereiste kennis: Je Lichtlichaam ontwaken                                                                        Deze frequenties verhogen je gewaarzijn in elk moment, ze ontwikkelen een finesse in je gewaarzijn en in je bekwaamheid om hoger te reiken. Door te spelen met deze frequenties van precisie, kun je je gewaarzijn van licht versterken en ook je bekwaamheid om met licht te manifesteren.

Wanneer je met de frequenties van precisie werkt, merk je een hoger gewaarzijn over vele gebieden van je leven, zelfs wanneer je de energie niet stuurt. Het spelen met de frequenties van precisie kan je bewustzijn verhogen, de essentie bij het ervaren van verlichting.

DaBen transmit vier frequenties van precisie gedurende deze reizen. Orin werkt met je om het juweel in de lotus te openen.Frequenties invullen 3: De frequenties van intensiteit

Vereiste kennis: Je Lichtlichaam ontwaken

De vier frequenties van intensiteit stellen je in staat om je eigen gewaarzijn te ontdekken, te bekijken en te betreden. Ze kunnen je gewaarzijn veranderen en verfijnen om je bewust te laten worden van vele dingen die voorheen onzichtbaar voor je waren in je omgeving, relaties, en om het even waar je je aandacht op richt.

Werken met deze frequenties werkt onmiddellijk in op je mentale lichaam. Het licht in je mentale lichaam neemt toe en je vaardigheid versterkt om gedachten meer volledig vorm te laten nemen. Je kunt deze frequenties gebruiken om na te denken over een idee of situatie in je leven. Je kunt naar alle nuances, subtiliteiten en “energieën in de energie” kijken. Je kunt naar de verschillende lagen van een situatie, project of idee kijken door je mentale lichaam te gebruiken op een creatieve, intuïtieve en verlichte manier.

De frequenties van intensiteit kunnen het licht verhogen dat aanwezig is in elke situatie, in je aura en in om het even waar je mee werkt. Ze kunnen gebruikt worden om je persoonlijke kracht, je vaardigheid om te manifesteren, om lichtlichaamsenergieën waar te nemen te verbeteren en om de stroom van levenskracht in je lichaam te laten toenemen.
Frequenties invullen 4: De frequenties van helderheid

Vereiste kennis: Je Lichtlichaam ontwaken

Spelen met de frequenties van helderheid staat je toe om je bewustzijn te verhogen. Met een hoger bewustzijn denk je anders over de dingen. Naarmate je manier van denken verandert, zal je mentale lichaam zich herschikken. Je leert je hogere geest te gebruiken in de dagelijkse realiteit.

Met deze frequenties ervaar je nieuwe niveaus van creativiteit, intuïtieve inzichten, grotere natuurlijke kennis en meer emotionele stroom. DaBen neemt je mee op een krachtige reis van initiatie naar een hogere niveau van licht.

Met Orin ontdek je hoe je verschillende kwaliteiten van licht kunt ervaren en toevoegen aan elk deel van je leven en je bewustzijn voor transformatie, zoals het violette licht van zuivering, het licht van de Goddelijke Wil, het Solaire Licht en het bliksemachtige licht van de Fohat. Je zult het samensmelten met de meester ervaren, het loslaten van gehechtheden en je zult de juiste inspanning en opmerkzaamheid verkennen.

Orin zal je begeleiden in een ceremonie van licht om met de Meesters te werken om je toon af te stellen tot een hogere trilling en om je verbinding met je ziel te versterken. Je zult werken met het Solaire Licht en lichtwezens die je unieke lichtpatronen zullen versterken zodat je je pad en doel met meer helderheid kunt zien.Self-Exciting : Je lichtlichaam opbouwen

Vereiste kennis: Je Lichtlichaam ontwaken

Na het ontwaken van je lichtlichaam ben je bewuster geworden van de subtiele energieën en hoe je deze in alle delen van je leven kunt toepassen. Self-exciting brengt je de vaardigheden om je bewustzijn te verhogen en zelf te kiezen wanneer en hoe lang je in de lichtlichaamsenergieën vertoeft. Wanneer je energie en licht self-exciting worden, draagt alles wat je doet bij aan je groeiende licht. Alle energie brengt je hoger en voedt je wezen. Dingen gaan moeiteloos. Je geniet van de energie die je genereerde. Je energie wordt mooier en je licht begint uit zichzelf meer licht op te wekken, zonder dat je hiervoor iets moet doen. Door je in de self-exciting niveaus te begeven kun je op twee plaatsen tegelijk zijn: je bent zowel de observerende als de ervarende. Je bevindt je in een ander tijdsgebied. Dingen kunnen tegelijkertijd snel en traag zijn. Er is een gevoel van eenheid. Je kunt voelen hoe je in al de rest past. Door de techniek van het onderuit gaan te leren, verkrijg je toegang tot de vierde en de vijfde dimensies. Je bent in de stroom en die stroom krijgt een ander karakter. Licht beweegt zich anders en wordt tastbaarder. Het kan de materie, zoals het licht in je cellen, dieper raken. Er is een gevoel van vreugde en spel in de dingen die je doet. Je uiterlijke leven is afgestemd op je innerlijke leven, je kent je waarheid en je leeft ze. Je woorden, acties en omstandigheden weerspiegelen wie je diep vanbinnen bent.Schilderend naar helderheid

Door onze opvoeding, de snelle evolutie van de mensheid, de economie en een overvloed aan informatie, zijn mensen te mentaal geworden en hebben ze het contact met hun intuïtie verloren. Spontaniteit krijgt geen kans meer.

Doorheen 8 meditaties brengt Alain je stapje per stapje weer bij je ware natuur. Via uitgebreide sessies over kleur wordt het duidelijk waar je afgedwaald bent en wat je weggehouden heeft van je intuïtie. Je leert dus weer luisteren naar je gewaarzijn en je gevoelens.

Het wordt ook duidelijk dat je leven soms hele andere wendingen nam en dat je verkeerde keuzes maakte, terwijl je diep vanbinnen wist dat er iets niet klopte.

Met intuïtieve ontwikkeling leer je jezelf en je leven kennen. De ballast die je weghoudt van je ware natuur wordt opgeheven. Je vindt weer rust in jezelf.Channelen 1 : Contact maken met je gids

In feite is ieder creatief, geïnspireerd mens van nature een potentieel "channel" of "kanaal" en gaat het er slechts om deze vaardigheid te ontdekken en te ontwikkelen. Deze thuisworkshop en het gelijknamige boek zijn te beschouwen als een cursus en handboek om te leren channelen.

De auteurs vertellen dat hun innerlijk waargenomen gidsen Orin en DaBen het initiatief tot deze cursus hebben genomen en dat ze de inhoud via de auteurs hebben doorgegeven.

Channelen staat in deze nieuwe tijd sterk in de belangstelling. Als je het wilt leren, is het van belang dat dit zorgvuldig en stap voor stap gebeurt. Onze hersenen zijn te vergelijken met een soort radio die we op verschillende golflengtes (kanalen) kunnen afstemmen. Deze opleiding wil de lezer leren zich op één of meerdere kanalen af te stemmen. Wanneer dit gebeurt, komen de gidsen die in het betreffende onderwerp als het ware gespecialiseerd zijn, ons tegemoet. Ze zoeken ons via onze ziel op en geven tijdens het channelen via onze ziel boodschappen doorChannelen 2

Je vaardigheden uitbreiden

Deze cursus is er voor mensen die een verbale verbinding hebben met hun gids en die willen leren om nieuwe informatie te ontvangen en hun verbinding met hun gids te versterken. Je zult leren channelen om te helen: je innerlijk kind, emoties,
relaties en dergelijke.
De focus van deze cursus ligt op het leren channelen van het grote beeld, zodat je situaties in een breder
perspectief kunt plaatsen.
Je leert:Channelen 3

Gevorderde vaardigheden

Deze thuisworkshop is voor zij die een verbale verbinding hebben met hun gids of hogere zelf en nieuwe informatie willen leren channelen. Met deze cursus kan je je vaardigheden verder ontwikkelen. Orin en DaBen zullen je gevorderde technieken aanleren om belangrijke informatie te channelen om.

Mensen zijn verbaasd over hoe makkelijk het is om toegang te krijgen tot dit soort informatie. Je hoeft niet gevorderd te zijn op het vlak van channelen om deze thuisworkshop te kunnen gebruiken.Je ego overstijgen 1

Opnieuw geboren worden

Ben je klaar om opnieuw geboren te worden? Om je leven en bewustzijn op nieuwe manieren te ervaren, om je open te stellen tot meer vreugde, liefde, vrede, harmonieuze relaties en overvloed? Ben je klaar om je zelfbeeld te transformeren van
een beperkt geïsoleerd zelf tot de pracht van het Goddelijke Zelf die je werkelijk bent?

Wanneer je klaar bent voor deze transformatie, om meer te kennen van de wijsheid, kracht, inspiratie en vrijheid van je Goddelijke Zelf, om pijn en lijden los te laten en je leven en je relaties op nieuwe manieren te zien, dan zal deze cursus jou bijstaan.

Orins reizen verheffen en verruimen je, ze leiden je tot het ervaren van het licht dat je ego ontmaskert en dat duidelijk maakt hoe het ego je heeft beperkt en je heeft laten lijden. Je zult dit toegenomen licht gebruiken om je gedachten, emoties en dagelijks leven te transformeren en om de begeleiding van je Goddelijke Zelf te horen.

Je zult manieren leren om de wijsheid, kracht en overvloed van je Goddelijke Zelf te contacteren en om de energie, zegeningen, vrijheid en vrede te kennen die het jou elk moment schenkt. Je zult de natuur van spirituele kracht verkennen en ervaren en weten wat het betekent om je ego te overstijgen.
Je ego overstijgen 2

Emoties transformeren

Emoties blijven ons leven bepalen. We hebben emotionele opvoeding gemist, of we verliezen onze weg in emotionele stormen, of we bouwen steviger muren rond onze emoties.

Met deze cursus laten we goddelijke liefde ontwaken, blijven we helder rond emoties, veranderen we situaties en bevrijden we vastzittende emoties door contact met het goddelijke zelf. We ervaren oneindige mogelijkheden, kiezen voor de beloning van een vredig leven, houden van onszelf en leren omgaan met negatieve emoties. We bevrijden onszelf van de herhaling van het verleden, laten de pijn los door tegenstellingen te overstijgen. We verdiepen en continueren de innerlijke vrede. We accepteren meer vrede, vreugde en liefde.

Deze materie geeft je de kracht om voor je authentieke zelf te kiezen. Deze cursus is gebaseerd op de nieuwe Goddelijke Wil serie van Orin.Je ego overstijgen 3

Je begeertelichaam evolueren

Je begeertelichaam is het deel van je ego dat bestaat uit wensen, verwachtingen en verlangens. In deze cursus zul je je Goddelijke Zelf contacteren en je begeertelichaam evolueren naar een nieuw gebied van gewaarzijn dat overeenstemt met de Goddelijke Wil en je Goddelijke Zelf in plaats van het massabewustzijn en de verlangens van andere mensen over jouw leven.

Deze evolutie is meer dan het veranderen van wat je verlangt. Je nieuwe begeertelichaam wordt een helder kanaal zodat het Goddelijke doorheen jou kan stromen. Je trekt prachtige omstandigheden naar je toe die voordien niet mogelijk waren. Je kunt de dingen creëren die jou echt vervullen en je leven verrijken.

Wanneer je de begeertes van het ego transformeert, wordt je steeds vaardiger om de innerlijke stilte te ervaren en volledig aanwezig te zijn in elk moment. Je kunt jezelf ervaren als stralend licht, liefde en wijsheid. Je hebt een toenemende ervaring van vrede, vrijheid en ruimte. Je ervaart grotere voldoening, dankbaarheid en waardering voor de rijkdom van je leven zoals het is.Je ego overstijgen 4

Je geest verlichten

Met deze cursus kun je de verlichting van je Goddelijke Zelf ervaren die de natuur van je egodenken onthult. Ga voorbij je ego-denken naar puur gewaarzijn, een staat van stilte waarin je creatieve gedachten kunt ontvangen, heldere innerlijke begeleiding en kennis over je volgende stappen in elke situatie.

Een verlichte geest is één met het Goddelijke Zelf. De gedachten die opkomen zijn gedachten die je bijstaan, die je de weg tonen, die je vrede en oplossingen brengen. Deze gedachten bevatten nieuwe inzichten en begrip.

Je kunt gedachten loslaten die je afscheiden van je eigen Goddelijke Zelf en dat van anderen zodat je meer liefde in je relaties kunt ervaren. Je kunt je openstellen voor grotere overvloed en negatieve gedachten loslaten over verouderen, gezondheid en je lichaam.Je ego overstijgen 5

Het goddelijke zelfbewustzijn verdiepen

In deze cursus word je begeleid om een groot, onthullend, illuminerend licht te ervaren. Het licht van zelfrealisatie, van het ontwaken van je goddelijke zelf in je bewustzijn op een dieper niveau. Dit is de illuminatie die het mogelijk maakt om je ego te overstijgen op nog grondigere, levensveranderende wijzen. Het bevrijdt jou! Het helpt je bij het loslaten van je oude rollen, etiketten en een identiteit gebaseerd op ego. Zo kun je meer realiseren van je identiteit als je goddelijke zelf. De zon van het zelf schijnt zijn licht in je geest, verlangens en emoties. Dit licht schijnt op alles waar je afgesloten, beperkt of vastgelopen was.

In deze cursus ga je voorbij het ego om het licht van de illuminatie te ervaren waarbij de rollen en identiteiten onthuld worden die je in het verleden hebt gespeeld, zodat je ze kunt bijstellen. Dit is een wonderlijke transformatieve cursus!Je ego overstijgen 6

Je ego overstijgen

Met deze cursus kun je vele wonderlijke staten van illuminatie ervaren waarbij lagere gedachten en verlangens zich van je losmaken. Duisternis en beperking kunnen verdwijnen. Emoties raken meer in balans, vloeiend en rustig.

Je wordt niet langer zo beïnvloed door de energieën rondom jou. In plaats daarvan kun je steeds meer in de liefde en het licht van je Goddelijke Zelf blijven.

Je kunt ervaren wat een vreugdevol geschenk het is wanneer de wolken van het ego oplossen, zodat het licht van je Goddelijke Zelf naar buiten kan schijnen vanuit je innerlijke wereld, zoals het doorheen deze heel reeks is.
Geleide meditatie-avonden

  

Tijdens deze avonden worden drie geleide Orin-meditaties gegeven. De meditaties worden gekozen uit de volgende Orin-cursussen:

    - Overvloed

    - Kracht door bewustwording 1 en 2

   - Leven in vreugde 1 en 2

   - Zonne-uitstraling

   - Spirituele Groei 1 en 2

    - Je ego overstijgen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

   - Orins Millennium reizen 1 - 2 - 3 - 4

   - Liefde van de ziel

   - Transformatie


Voor meer info over deze cursussen kan je terecht op volgende website www.lightbodyinstitute.com